Barion Pixel

ÁSZF - Diétás Receptgyűjtemény

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Mészáros Ildikó egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a https://dietasetrend.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő / igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő v. Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

A Weboldalon meghirdetett termék megrendelésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) értelmében távollévők között létrejött szerződésnek minősül amely ezen az oldalon található szabályzat elfogadásával lép életbe.

II. A SZOLGÁLTATÓI ADATAI

Név: Mészáros Ildikó Egyéni vállalkozó 

Weboldal címe: https://dietasetrend.hu

Facebook oldal címe: www.facebook.com/dietasetrend.hu

Instagram oldal címe: www.instagram.com/dietasetrend.hu

E-mail: info@dietasetrend.hu

Telefon: +36 20 401 65 40

Adószám: 68382366-1-31

Nyilvántartási szám: 51665968

A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai:

NetMasters Europe Kft. (1105 Budapest, Cserkesz u. 32.)

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://dietasetrend.hu/aszf-dr/ weboldalon

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed https://dietasetrend.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra. 

Kiterjed a Szolgáltató által kezelt Facebook és Instagram oldalakra is.

Jelen ÁSZF 2023. szeptember 1-től visszavonásig érvényes.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

IV. VÁSÁRLÁS ÉS TELJESÍTÉS

A Weboldalon feltüntetett elérhetőségen e-könyv megrendelésére van lehetőség. Az e-könyv online megrendelésével van lehetőség a termék megvásárlására, amellyel az Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat.

Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós személyes adatait megadni. A vásárlás során megadott téves/valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy személyes adataival veszi igénybe a nyújtott szolgáltatásait.

Szolgáltató kizárólag magánszemélyeket szolgál ki. 

A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor a Megrendelő a termék díját kiegyenlíti, ez online bankkártyás fizetéssel történik.

E-könyv megrendelésének folyamata
1. Megrendeléshez szükséges adatok megadása
2. ÁSZF, adatvédelmi szabályzat, fizetési kötelezettség elolvasása, kipipálása
3. Megrendelés
4. Fizetés:

  • Bankkártyával Barion: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5. Automata e-mailes visszaigazolás és számla küldés a megrendelésről.
6. A Szolgáltató automatikus rendszeren keresztül és digitális formában (pdf) e-mailen elküldi a Megrendelőnek az E-könyvet.

V. FELEK KÖTELEZETTSÉGE

A Szolgáltató és Megrendelő közti hivatalos kapcsolattartási forma az info@dietasetrend.hu e-mail címen lehetséges.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatóval facebook üzenetben / instagram üzenetben vagy más közösségi oldalon szeretné felvenni a kapcsolatot a Szolgáltató nem köteles válaszolni és nem tekinti ezti hivatalos kommunikációs csatornának.

VI. ELÁLLÁS

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom (jelen esetben a Termék – e-könyv) tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő  kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti.

Megrendelő az E-könyv megrendelés leadásával, kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a megrendelés leadását követően teljesítést a Szolgáltató haladéktalanul megkezdje, tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően Megrendelő elveszíti az elállási jogát, amennyiben a Megrendelő tudomásul vételéről szóló visszaigazolást a Szolgáltató megküldte Megrendelő részére. 

VII. ADATVÉDELEM

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

A Megrendelő megadott adatait kizárólag az elektronikus levelező rendszerben tároljuk megfelelő védelem mellett és harmadik félnek nem adjuk tovább. Ezen adatok törlését kérhetik a szolgáltató által megadott email címen.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://dietasetrend.hu/adatkezeles/ 

VIII. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / SZERZŐI JOGOK

A Weboldalra, a Facebook oldalakra és Facebook csoportokban feltöltött dokumentumok, információk más programban,csoportban történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

Szolgáltató számára megtiszteltetés, ha bárki a saját weboldalán a weboldalra mutató internetes hivatkozást helyez el.

Viszont elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

IX. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak a Megrendelőnek.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.